Публикуване на годишен финансов отчет
СЕВИ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2008
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2008
Име на фирмата:
СЕВИ ДЗЗД
Седалище:
Провадия ул. Божур 31
ЕИК/БУЛСТАТ:
175476480
Управител:
Севда Велинова Желева
Предмет на дейност:
Отпушване на канали и др. ремонтни дейностиПолезни връзки:

-->