Публикуване на годишен финансов отчет
Итал Кар Груп ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
2009
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
Итал Кар Груп ДЗЗД
Седалище:
гр.Добрич, ул.Цар Самуил 1, а10
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175484153
Управител:
Галин Стефанов Тилков
Главен счетоводител:
Виктория З. Димитрова
Одитор:
Галин ТилковПолезни връзки:

-->