Публикуване на годишен финансов отчет
Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" - годишен финансов отчет за 2012
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2015
2014
2013
2012

Начална страница

Данни за фирмата за 2012
Име на фирмата:
Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"
Седалище:
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 110, офис 6, ет. 2
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175539429
Управител:
Светлана Ирасек
Главен счетоводител:
Илка Гачева
Одитор:
Илка ГачеваПолезни връзки:

-->