Публикуване на годишен финансов отчет
Адвокатско дружество "Владимиров и Ко" - годишен финансов отчет за 2014
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2017
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2014
Име на фирмата:
Адвокатско дружество "Владимиров и Ко"
Седалище:
гр. София 1618, бул. Цар Борис III № 225А, ет.5, офис 13-14
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG175539429
Управител:
Светлана Ирасек
Главен счетоводител:
Илка Гачева
Одитор:
Илка Гачева
Предмет на дейност:
Юридически услугиПолезни връзки:

-->