Публикуване на годишен финансов отчет
МАРИНА 05 ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2013
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2013
Име на фирмата:
МАРИНА 05 ДЗЗД
Седалище:
гр. Провадия
ЕИК/БУЛСТАТ:
175555248
Управител:
Женя Миткова Горанова
Главен счетоводител:
Блага Калчева ПетроваПолезни връзки:

-->