Публикуване на годишен финансов отчет
МАРИНА 05 ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2014
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2014
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2014
Име на фирмата:
МАРИНА 05 ДЗЗД
Седалище:
гр. Провадия
ЕИК/БУЛСТАТ:
175555248
Управител:
Женя Миткова Горанова
Главен счетоводител:
Блага Калчева ПетроваПолезни връзки:

-->