Публикуване на годишен финансов отчет
КИГАС ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
КИГАС ДЗЗД
Седалище:
с. Житница, общ. Провадия, обл. Варна
ЕИК/БУЛСТАТ:
175786956
Управител:
Гергана Миткова Иванова
Главен счетоводител:
ПетроваПолезни връзки:

-->