Публикуване на годишен финансов отчет
КИГАС ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2011
2009

Начална страница

КИГАС ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2009

Баланс
стр. 1  2  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->