Публикуване на годишен финансов отчет
Фондация "Уличните кучета са наши" - годишен финансов отчет за 2015
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2015
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
Фондация "Уличните кучета са наши"
Седалище:
с. Рояк, общ. Дългопол
ЕИК/БУЛСТАТ:
176034935
Управител:
Артър Кенет Робъртс
Предмет на дейност:
обществено-полезна дейностПолезни връзки:

-->