Публикуване на годишен финансов отчет
КОНСОРЦИУМ АБС ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2015
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2015
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
КОНСОРЦИУМ АБС ДЗЗД
Седалище:
гр.СОФИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG176041794Полезни връзки:

-->