Публикуване на годишен финансов отчет
ФОНДАЦИЯ ТАКАЛЕ - годишен финансов отчет за 2012
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи


Други публикации:
2012
- липсват такива


Начална страница

ФОНДАЦИЯ ТАКАЛЕ - годишен финансов отчет за 2012

Справка за дълготрайните активи
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->