Публикуване на годишен финансов отчет
Булвел Консорциум ЗЗД - годишен финансов отчет за 2012
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2012
Име на фирмата:
Булвел Консорциум ЗЗД
Седалище:
гр.София ул.Гюешево №83 ет.2 офис 204
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG176055534
Управител:
Мариян Ивайлов Радев
Главен счетоводител:
Ирина Иванова Панчева
Одитор:
***
Предмет на дейност:
инвистиции в недвижими имотиПолезни връзки:

-->