Публикуване на годишен финансов отчет
АБС РАДО ОЛРАТ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2015
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2017
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
АБС РАДО ОЛРАТ ДЗЗД
Седалище:
СОФИЯ, ЖК ВИТОША УЛ.ЧАВДАР МУТАФОВ 22
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG176086412
Управител:
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
Главен счетоводител:
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
Предмет на дейност:
Строителство на пътища и автомагистралиПолезни връзки:

-->