Публикуване на годишен финансов отчет
ПРЕСИТРАНС ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2014
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2014
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2014
Име на фирмата:
ПРЕСИТРАНС ДЗЗД
Седалище:
Провадия, ул. Янко Сакъзов 21, бл. 15, вх. Б
ЕИК/БУЛСТАТ:
176109747
Управител:
Добрин Павлов ГеоргиевПолезни връзки:

-->