Публикуване на годишен финансов отчет
ГЕОРГИ БАТАНОВ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2012
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2012
Име на фирмата:
ГЕОРГИ БАТАНОВ ДЗЗД
Седалище:
Провадия, ул. Н. Вапцаров
ЕИК/БУЛСТАТ:
176129645
Управител:
Георги Бориславов БатановПолезни връзки:

-->