Публикуване на годишен финансов отчет
Сдружение Футболен Клуб с. Бозвелийско - годишен финансов отчет за 2015
• Визитна карта

• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци


Други публикации:
2017
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
Сдружение Футболен Клуб с. Бозвелийско
Седалище:
с. Бозвелийско. общ. Провадия
ЕИК/БУЛСТАТ:
176203673
Управител:
Живко ПаневПолезни връзки:

-->