Публикуване на годишен финансов отчет
КОЖУХАРОВ 81 ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2014
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2014
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2014
Име на фирмата:
КОЖУХАРОВ 81 ДЗЗД
Седалище:
Провадия
ЕИК/БУЛСТАТ:
176670940
Управител:
Камен Димитров КожухаровПолезни връзки:

-->