Публикуване на годишен финансов отчет
ОБЕДИНЕНИЕ ДЖИ ТИ АЙ БГ АСФАЛТ ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2015
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
ОБЕДИНЕНИЕ ДЖИ ТИ АЙ БГ АСФАЛТ ДЗЗД
Седалище:
ГР.СОФИЯ, Ж.К. ВИТОША, УЛ."'ЧАВДАР МУТАФОВ" 22 ПАРТЕР ОФ.5.1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG176756161
Управител:
ТИХОМИРА МИТЕВА ТЕЛКИЙСКИ
Одитор:Полезни връзки:

-->