Публикуване на годишен финансов отчет
Обединение Специализирано Обучение - годишен финансов отчет за 2015
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2016
2015

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
Обединение Специализирано Обучение
Седалище:
гр.София, р-н Витоша, ул.Бай Михал № 19
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG176888138
Управител:
Орлин Иванов Ефтимов
Главен счетоводител:
Мария Стоянова Кралева
Одитор:
не е извършван
Предмет на дейност:
Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и повишаПолезни връзки:

-->