Публикуване на годишен финансов отчет
СНЦ ЕКИП КРЕАТИВ - годишен финансов отчет за 2016
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите


Други публикации:
2016
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2016
Име на фирмата:
СНЦ ЕКИП КРЕАТИВ
Седалище:
Варна
ЕИК/БУЛСТАТ:
177009461
Управител:
Красимира Христова
Главен счетоводител:
Павлина Атанасова
Одитор:
не е извършванПолезни връзки:

-->