Публикуване на годишен финансов отчет
С И М ФЕШЪН ДЗЗД - годишен финансов отчет за 2016
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Протокол от общото събрание


Други публикации:
2017
2016

Начална страница

Данни за фирмата за 2016
Име на фирмата:
С И М ФЕШЪН ДЗЗД
Седалище:
Провадия
ЕИК/БУЛСТАТ:
177048642
Управител:
Златка Стоянова
Главен счетоводител:
Павлина Атанасова
Одитор:
не е извършванПолезни връзки:

-->