Публикуване на годишен финансов отчет
Харман - С - годишен финансов отчет за 2010
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
2013

Начална страница

Данни за фирмата за 2010
Име на фирмата:
Харман - С
Седалище:
Крумовград ул.Ахрида 8
ЕИК/БУЛСТАТ:
200320358
Управител:
Сезгин Юсеин Али
Главен счетоводител:
Стефка Петкова
Одитор:
Стефка Петкова
Предмет на дейност:
ТърговияПолезни връзки:

-->