Публикуване на годишен финансов отчет
Харман - С - годишен финансов отчет за 2013
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2013
Име на фирмата:
Харман - С
Седалище:
Крумовград ул.Ахрида 8
ЕИК/БУЛСТАТ:
200320358
Управител:
Сезгин Юсеин Али
Главен счетоводител:
Стефка Петкова
Одитор:
Стефка Петкова
Предмет на дейност:
ТърговияПолезни връзки:

-->