Публикуване на годишен финансов отчет
ЗП Иван Мекушин - годишен финансов отчет за 2012
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2013
2012
2011

Начална страница

Данни за фирмата за 2012
Име на фирмата:
ЗП Иван Мекушин
Седалище:
гр.София ул.Ястребец №9А
ЕИК/БУЛСТАТ:
6406196806
Управител:
Иван Стойчев Мекушин
Главен счетоводител:
Емилия Миланова Костова
Одитор:
Владо Попов
Предмет на дейност:
земеделиеПолезни връзки:

-->