Публикуване на годишен финансов отчет
ЗП Иван Мекушин - годишен финансов отчет за 2012
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2013
2012
2011

Начална страница

ЗП Иван Мекушин - годишен финансов отчет за 2012

Отчет за паричните потоци
стр. 1  2  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->