Публикуване на годишен финансов отчет
ДИМИТРИНКА АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА - ЗП - годишен финансов отчет за 2009
• Годишен доклад за дейността


Други публикации:
2009
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ДИМИТРИНКА АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА - ЗП
Седалище:
ГР. ТРЪСТЕНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН, УЛ. \
ЕИК/БУЛСТАТ:
7302164178
Управител:
ДИМИТРИНКА АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА
Главен счетоводител:
ЦВЕТОМИРА КРАСИМИРОВА МЪЦИНА
Одитор:
НЕ ПОДЛЕЖИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ
Предмет на дейност:
СЕЛСКО СТОПАНСТВО - РАСТЕНИЕВЪДСТВО - ПРОИЗВОДСТВО НА НЕПРЕРАБОТЕНА РАСТЕНИЕВЪДНА ПРОДУКЦИЯПолезни връзки:

-->