Публикуване на годишен финансов отчет
ЗП"БРАНИМИР КИРИЛОВ" - годишен финансов отчет за 2015
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за оповестяване на счетоводната политика

• Протокол от общото събрание

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2017
2016
2015
2014

Начална страница

Данни за фирмата за 2015
Име на фирмата:
ЗП"БРАНИМИР КИРИЛОВ"
Седалище:
Русе ул. Стефан Стамболов 80
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG7506185387
Управител:
Бранимир Божидаров Кирилов
Главен счетоводител:
ЕВГЕНИЯ СПАСОВА
Одитор:
НЕ
Предмет на дейност:
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛПолезни връзки:

-->