Публикуване на годишен финансов отчет
УНО-58 ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
УНО-58 ЕООД
Седалище:
гр. Гоце Делчев, ул. Никола Петков 13
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG811167332
Управител:
Никола Узунов
Главен счетоводител:
Мариана Бусарова
Одитор:
Валентина ДимитроваПолезни връзки:

-->