Публикуване на годишен финансов отчет
ДИМАР - ДИНКО ДИМИТРОВ ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДИМАР - ДИНКО ДИМИТРОВ ЕТ
Седалище:
гр. БУРГАС, УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 60,ЕТ. 4
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG812040261
Управител:
ДИНКО ДИМИТРОВ
Главен счетоводител:
ПЕТЯ АПОСТОЛОВА
Одитор:
Калю ДоневПолезни връзки:

-->