Публикуване на годишен финансов отчет
ТОНИ-ХВ ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ТОНИ-ХВ ЕТ
Седалище:
гр. ВАРНА ул. "ИВАЦ" № 18
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG813011702
Управител:
А.Вълкова
Главен счетоводител:
А.ВълковаПолезни връзки:

-->