Публикуване на годишен финансов отчет
СЕМЕРЕ-59-СТЕФЧО ИВАНОВ ЕТ - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СЕМЕРЕ-59-СТЕФЧО ИВАНОВ ЕТ
Седалище:
гр. ВАРНА
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG813035742
Управител:
СТЕФЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
Главен счетоводител:
ДИМИТРИЧКА ДОБРЕВА ИВАНОВАПолезни връзки:

-->