Публикуване на годишен финансов отчет
ВРАМЕД АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВРАМЕД АД
Седалище:
СЕЛО ВРАБЕВО УЛ. НЕНО ДАРАКЧИЕВ 5
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG820174596
Управител:
МИНКО ИВАНОВ МИНКОВ
Главен счетоводител:
ИВАНКА ДОБРИНОВА РАДИОНОВА
Одитор:
Цецка ПоповаПолезни връзки:

-->