Публикуване на годишен финансов отчет
ЧЗПК НАПРЕДЪК - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
2009
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2009
Име на фирмата:
ЧЗПК НАПРЕДЪК
Седалище:
с. Славовица
ЕИК/БУЛСТАТ:
824072350
Управител:
Начко Димитров Начев
Главен счетоводител:
Илияна Андреева Начева
Предмет на дейност:
Производство на хлябПолезни връзки:

-->