Публикуване на годишен финансов отчет
ЧЗПК НАПРЕДЪК - годишен финансов отчет за 2009
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Справка за дълготрайните активи

• Справка за вземанията, задълженията и провизиите

• Годишен доклад за дейността

• Приложение към финансовия отчет


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

ЧЗПК НАПРЕДЪК - годишен финансов отчет за 2009

Справка за дълготрайните активи
стр. 1  


Виж картинката в пълен размерПолезни връзки:

-->