Публикуване на годишен финансов отчет
МАРСТ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
МАРСТ ООД
Седалище:
ГР. ПЛЕВЕН ЗАП.ИНД. ЗОНА
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG824104677
Управител:
ИНЖ.ДИМИТРОВ
Главен счетоводител:
С.СИМЕОНОВА
Одитор:
Васил ВелевПолезни връзки:

-->