Публикуване на годишен финансов отчет
СИЕНИТ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
СИЕНИТ ООД
Седалище:
ГР. ПЛОВДИВ УЛ. АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ №1
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG825288195
Управител:
ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ
Главен счетоводител:
АЛЕКСАНДЪР РАДУЛОВ
Одитор:
Валентина УзуноваПолезни връзки:

-->