Публикуване на годишен финансов отчет
ДИОН ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ДИОН ООД
Седалище:
гр. Русе, ул. Никола Табаков № 8
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG827214926
Управител:
Вихрен Генчев
Главен счетоводител:
Саша Димитрова
Одитор:
Татяна УзуноваПолезни връзки:

-->