Публикуване на годишен финансов отчет
Бултекс ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Бултекс ЕООД
Седалище:
гр. Златоград, ул. "Христо Ботев" 6
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG830192525
Управител:
Александър Митушев
Главен счетоводител:
Севда Хумчева
Одитор:
Лидия ДелиеваПолезни връзки:

-->