Публикуване на годишен финансов отчет
Лазурит 94 АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Лазурит 94 АД
Седалище:
София,бул.Цариградско шосе бл.11
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831220575
Управител:
Галина Дойчинова
Главен счетоводител:
Ася Христова
Одитор:
Бойка ГеоргиеваПолезни връзки:

-->