Публикуване на годишен финансов отчет
ВИДРИЦА ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ВИДРИЦА ЕООД
Седалище:
гр. София 1407, ул. "Сребърна" № 22
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831234607
Управител:
Димитър Данчев Петров
Главен счетоводител:
Величка Атанасова Стоянова
Одитор:
Васил КалайджиевПолезни връзки:

-->