Публикуване на годишен финансов отчет
ЕТ ЕЛФИ - 90- МИМИ - годишен финансов отчет за 2007
• Протокол от общото събрание

• Годишен доклад за дейността


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕТ ЕЛФИ - 90- МИМИ
Седалище:
София,жк Връбница 2,бл.605,вх.Б,ап.25
ЕИК/БУЛСТАТ:
831322765
Управител:
Филко Александров Иванов
Главен счетоводител:
Жана Михайлова
Одитор:
няма
Предмет на дейност:
Търговия с облеклаПолезни връзки:

-->