Публикуване на годишен финансов отчет
БРАТЯ ВАСИЛЕВИ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БРАТЯ ВАСИЛЕВИ АД
Седалище:
1000 София , бул. "Дондуков " № 32
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831508549
Управител:
Васил Василев
Главен счетоводител:
Светла Ганчева
Одитор:
Мария ДимитроваПолезни връзки:

-->