Публикуване на годишен финансов отчет
ИЗОЛА ПЕТРОВ ЯСТРЕБЕЦ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ИЗОЛА ПЕТРОВ ЯСТРЕБЕЦ ЕООД
Седалище:
СОФИЯ, КВ.ЧЕПИНЦИ, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 64
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831537045
Управител:
ИВАН ПЕТРОВ
Главен счетоводител:
СНЕЖИНА НИКОЛОВА
Одитор:
Петър КаменовПолезни връзки:

-->