Публикуване на годишен финансов отчет
ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище:
ГР.СОФИЯ, УЛ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 12 ОФИС 13 И 14
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831578348
Управител:
ГЕРХАРД ШЕЕЛЕ
Главен счетоводител:
КРЪСТИНА МАТРАКОВА
Одитор:
Калю ДоневПолезни връзки:

-->