Публикуване на годишен финансов отчет
Кантус Фирмус АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Кантус Фирмус АД
Седалище:
София, ул. Панайот Волов 3
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831588004
Управител:
Васил Димитров
Главен счетоводител:
Пенка Михайлова
Одитор:
Николай ОрешаровПолезни връзки:

-->