Публикуване на годишен финансов отчет
Медиком ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Медиком ООД
Седалище:
гр. София, жк Бели брези блок 13
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831594174
Управител:
Тинка Тонева
Главен счетоводител:
Лидия ДимитроваПолезни връзки:

-->