Публикуване на годишен финансов отчет
Йотун Паудер Коутингс България ЕООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за собствения капитал


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
Йотун Паудер Коутингс България ЕООД
Седалище:
гр. София, ул. Гюешево 83
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831597156
Управител:
Димитър Канзафиров
Главен счетоводител:
Диана ВасилеваПолезни връзки:

-->