Публикуване на годишен финансов отчет
ЕЛУКС ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад

• Справка за оповестяване на счетоводната политика


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ЕЛУКС ООД
Седалище:
СОФИЯ 1407, жк.Лозенец, ул.Майор Томпсън 1-7 вх.В
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831617317
Управител:
Румен Сапунов
Главен счетоводител:
Рени Цоловска
Одитор:
Станислава БорисоваПолезни връзки:

-->