Публикуване на годишен финансов отчет
БАЛКАНКАРПОДЕМ ООД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
2007
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
БАЛКАНКАРПОДЕМ ООД
Седалище:
гр. София бул. "Климент Охридски" 18
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831647328
Управител:
Петко Бузов
Главен счетоводител:
Йорданка Маринова
Одитор:
Николай НиколовПолезни връзки:

-->