Публикуване на годишен финансов отчет
ФОРУМ АД - годишен финансов отчет за 2007
• Баланс

• Отчет за приходите и разходите

• Отчет за паричните потоци

• Отчет за собствения капитал

• Одиторски доклад


Други публикации:
- липсват такива


Начална страница

Данни за фирмата за 2007
Име на фирмата:
ФОРУМ АД
Седалище:
СОФИЯ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ И ПЛ. РУЧЕЙ - БЦ БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ:
BG831707960
Управител:
ПАВЕЛ БАЛАБАНОВ
Главен счетоводител:
Й.ДИМИТРОВА
Одитор:
Георги ХаджийскиПолезни връзки:

-->